همکاری

همکاری: دنیای ما در زمانه کنونی موفقیت های زیادی در زمینه کار گروهی یا کار تیمی (Team Work) را در تمامی زمینه های فعالیت کاری و … به خود دیده است که این نمایان بودن در زمینه تجارت و بازرگانی (Business) سهم بیشتری نسبت به دیگر شاخه های کاری داشته است.

????? ???????
همکاری

تجربه و تاریخ یه ما ثابت کرده که موفقیت ها، بدست آوردن موقعیت های خاص، پیروزی ها، پیشرفت ها،رشد کردن ها، مطرح شدن ها و درآمدهای بسیار عالی خیلی فراتر از کار انفرادی در کارهای گروهی و تیمی بدست می آید.

در تمامی کشورهای بسیار پیشرفته جهان، تجارت های عظیم، بازرگانی های پرسود و شرکت های بزرگ و صاحب نام از این شیوه استفاده می کنند تا تمامی تجارب و نظرات را دریافت کرده تا چکیده و بهترین راه را انتخاب کنند.

 

ابهر لیفتراک آماده همکاری با تمامی همکاران، واردکنندگان، پخش کنندگان و فروشندگان می باشد.

شما می توانید برای همکاری با ابهر لیفتراک با خطوط زیر تماس بر قرار کنید ⇓

شماره تماس: 66279560-021

شماره فکس: 66276178-021

همراه: 1263602-0912 و 09391233602