باتری لیفتراک

باتری لیفتراک: امروزه برای سلامتی محیط زیست و دوری افراد از خطرات سوخت فسیلی، از سوخت پاک که انرژی الکتریکی یا همان برق استفاده های زیادی می کنند که هیچ آلودگی ای را در پی ندارد.

???????
باتری لیفتراک

استفاده از این سوخت باعث از بین بردن خطرات سوخت فسیلی، هزینه کمتر، تعمیرات و تعویض سریعتر قطعه و راه اندازی سریعتر دستگاه می شود.

ابهر لیفتراک ارایه دهنده، تامین کننده باتری های برندهای مختلف لیفتراک در ایران.

 

 

 

 

شما می توانید برای تهیه و تامین باتری لیفتراک خود با خطوط زیر تماس بر قرار کنید ⇓

شماره تماس: 66279560-021

شماره فکس: 66276178-021

همراه: 1263602-0912