1 الی 3 تن کلارک

کلارک برقی

اطلاعات دستگاه

????? ????? ???????
کلارک

برند:

 کلارک

کشور

آلمان

موتور:

 

مدل:

 

خط:

 

سوخت:

 برقی، همراه با باتری و شارژر

تن:

 2

ارتفاع دکل:

 2/10 الی 3/30

کشو:

 2

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

 دارد

سال ساخت:

 

قیمت:

 

اطلاعات دستگاه

????? ???????
کلارک

برند:

 کلارک

کشور

آلمان

موتور:

 

مدل:

 

خط:

 

سوخت:

 برقی، همراه با باتری و شارژر

تن:

2/5

ارتفاع دکل:

 2/20 الی 4/80

کشو:

 3

ساید شیفت:

 ندارد

کانتینر رو:

ندارد

سال ساخت:

 

قیمت: