1 الی 3 تن بالکانکار

بالکانکار برقی

????? ???????
بالکانکار

برند:

 بالکانکار

کشور

بلغارستان

موتور:

 

مدل:

 

خط:

 

سوخت:

 برقی، همراه با باتری و شارژر

تن:

 2

ارتفاع دکل:

 2/10 الی 4/50

کشو:

 3

ساید شیفت:

 دارد

کانتینر رو:

 ندارد

سال ساخت:

 

قیمت: